VSTUPENKY

NA MÍSTĚ BUDE MOŽNÉ PLATIT VSTUPNÉ POUZE HOTOVĚ​

Program přednášek a workshopů naleznete zde.

Před nákupem vstupenky si prosím přečtete vysvětlivky k jednotlivým vstupenkám níže! Změna cen vstupenek vyhrazena.

Prvních sto návštěvníků, kteří zakoupí jakoukoli vstupenku na akci Kouzlo nošení v předprodeji, obdrží jako dárek placku Kouzlo nošení (budou informováni hromadně emailem po zakoupení sté vstupenky). Placka bude k vyzvednutí u informačního stánku Kouzlo nošení v konferenčním patře (ne na pokladně). 

Místa na jednotlivé přednášky není možné rezervovat (VIP vstupenky mají místo garantováno, pokud se dostaví minimálně 10 minut před začátkem přednášky)! Pokud máte zájem o konkrétní přednášku, dostavte se k přednáškovému sálu s dostatečným předstihem, aby se na Vás dostalo.

Místa na jednotlivé workshopy mohou rezervovat pouze držitelé vstupenek VIP či z předprodeje a musí se na workshop dostavit minimálně 10 minut před jeho začátkem, poté rezervace propadá! Pro VIP vstupenky bude rezervace otevřena v předstihu. Držitelé vstupenek bez rezervace se mohou zkusit dostavit k příslušnému sálu před workshopem, jestli bude volná kapacita. V den akce u pokladny již rezervaci nebude možné provést. 

Děti do 15 let zdarma bez nároku na sedadlo na edukační části. 

Všechny vstupenky jsou nepřenosné – u pokladny budou vyměněny za pásek na ruku.

  1. Veletržní vstupenka – opravňuje držitele ke vstupu do veletržní části, je platná po celý den a je možné opouštět veletržní místo a vracet se zpět.  Zakoupením této vstupenky nevzniká nárok na vstup na přednášky či workshopy!
  2. Vstupenka na 1 přednášku – opravňuje držitele ke vstupu na 1 přednášku dle vlastního výběru a ke vstupu zdarma na veletržní část (opakovaný vstup je možný). Je možné koupit libovolný počet vstupenek. Rezervace místa není možná (pouze VIP vstupenky mají garantované místo, pokud se dostaví minimálně 10 před začátkem přednášky), do přednáškového sálu bude vpouštěno v pořadí příchodu návštěvníků do naplnění kapacity sálu, doporučujeme tedy se dostavit na přednášku dříve. 
  3. Vstupenka na 1 workshop – opravňuje držitele ke vstupu na 1 workshop dle vlastního výběru a ke vstupu zdarma na veletržní část (opakovaný vstup možný). Je možné koupit libovolný počet vstupenek. Rezervace na workshopy bude možná a bude spuštěna 19. 8. 2019, držitel vstupenky bude o začátku rezervací upozorněn na email, který zadá při nákupu vstupenky. Tento zvací email bude rozesílán ve vlnách vždy v pondělí, středu a pátek odpoledne (online systém prodeje vstupenek rezervaci neumožňuje). Rezervace propadá, pokud se držitel vstupenky nedostaví na workshop minimálně 10 minut předem.  Do předprodeje bude puštěn pouze omezený počet jednotlivých vstupenek, aby se kapacitně dostalo i na rezervace z celodenních vstupenek. Pokud bude kapacita workshopů z většiny naplněna již před akcí, nebudou jednotlivé vstupenky na místě vůbec zařazeny do prodeje. 
  4. Celodenní vstupenka – opravňuje držitele ke vstupu na kteroukoli přednášku nebo workshop, pokud je na nich volno, a ke vstupu zdarma na veletržní část (opakovaný vstup možný). Rezervace místa na přednášky není možná. Rezervace na workshopy bude možná a bude spuštěna 19. 8. 2019, držitel vstupenky bude o začátku rezervací upozorněn na email, který zadá při nákupu vstupenky. Tento zvací email bude rozesílán ve vlnách vždy v pondělí, středu a pátek odpoledne (online systém prodeje vstupenek rezervaci neumožňuje). Rezervace propadá, pokud se držitel vstupenky nedostaví na workshop minimálně 10 minut předem.  
  5. Rodinná celodenní vstupenka – opravňuje 2 rodinné příslušníky, kteří mají v péči společného potomka (tzn. rodiče dítěte či prarodiče, ne kamarádky či známé), ke vstupu na kteroukoli přednášku nebo workshop, pokud je na ní volno. Rezervace na přednášky není možná. Rezervace na workshopy bude možná a bude spuštěna 19. 8. 2019, držitel vstupenky bude o začátku rezervací upozorněn na email, který zadá při nákupu vstupenky. Tento zvací email bude rozesílán ve vlnách vždy v pondělí, středu a pátek odpoledne (online systém prodeje vstupenek rezervaci neumožňuje). Rezervace propadá, pokud se držitel vstupenky nedostaví na workshop minimálně 10 minut předem.  
  6. VIP vstupenka – velmi omezené množství! Nemáte rádi fronty a čekání a naopak si rádi dáte welcome drink? Pak jsou VIP vstupenky určeny právě pro Vás! Vstupenka opravňuje držitele k přednostnímu vstupu na veletržní část a ke vstupu na kteroukoli přednášku nebo workshop. Držitelé VIP vstupenek mají garantované místo na kterékoli přednášce, pokud se dostaví minimálně 10 minut před začátkem vybrané přednášky. Méně než 10 minut před začátkem přednášky propadá nárok na přednostní vstup. Pro držitele VIP vstupenek bude otevřena rezervace na workshopy o 2 dny dříve než ostatním držitelům vstupenek, tzn. 17. 8. 2019. Držitel VIP vstupenky bude o začátku rezervací upozorněn na email, který zadá při nákupu vstupenky. Tento zvací email bude rozesílán ve vlnách vždy v pondělí, středu a pátek odpoledne (online systém prodeje vstupenek rezervaci neumožňuje). Místo na workshopu není bez rezervace garantováno a rezervace propadá, pokud se držitel vstupenky nedostaví na workshop minimálně 10 minut předem. Navíc obdržíte jako malý dáreček placku Kouzlo nošení.
 
Vstupenky není možné po zakoupení vrátit ani uplatňovat navrácení plné či částečné výše ceny vstupenky na edukační část, pokud se nedostanete na Vámi preferevanou přednášku či workshop. 
Online předprodej vstupenek a rezervace workshopů budou ukončeny 13. 9. 2019 ve 12 hodin. Poté bude možné zakoupit vstupenky již pouze u pokladny v den akce.  Rezervace workshopů v den akce již nebude možný. 
 

V Praze, dne 13. 7. 2019