NEJVĚTŠÍ FESTIVAL KONTAKTNÍHO RODIČOVSTVÍ
A NOŠENÍ DĚTÍ V ČR

KOUZLO NOŠENÍ 2019 - PRVNÍ ROČNÍK

NEDOKLUBKO NA AKCI KOUZLO NOŠENÍ 14. 9. 2019

Kouzlo nošení podporuje neziskovou organizaci Nedoklubko, která pomáhá rodinám s předčasně narozenými dětmi.

Na akci 14. září byla přítomna ředitelka Nedoklubka paní Lucie Žáčková. Na stánku byla připravena kromě jiného i zapečetěná kasička, do které návštěvníci přispívali finančními dary, za které velice děkujeme! Tito návštěvníci potom mohli získat jeden z nádherných darů od našich skvělých sponzorů – více viz níže. 

14. ZÁŘÍ 2019 SE NA AKCI KOUZLO NOŠENÍ 

VYBRALA PRO NEDOKLUBKO NEUVĚŘITELNÁ ČÁSTKA 22 389 KČ!!!!

DĚKUJEME VŠEM ZÚČASTNĚNÝM! ❤️

Tato částka již byla připsána na transparentní účet Nedoklubka a bude za ní uhrazen tisk nového časopisu pro rodiny předčasně narozených miminek. 

Přehled dárků a sponzorů je k nahlédnutí zde

Akce Kouzlo nošení získala záštitu MČ Praha 6!

Akce Kouzlo nošení získala záštitu starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře!  

Pan starosta Kolář neudělí záštitu každému projektu, který o ni zažádá, proto je to pro mě velká pocta, že si právě akce Kouzlo nošení záštitu zasloužila! Znamená to, že městská část nošení dětí podporuje a vnímá ho jako prospěšné pro rodiny. 

Městská část Prahy 6 má zájem na tom, aby se rodičům dostala edukace na různá témata a kontaktní rodičovství a ergonomické nošení dětí patří nyní mezi ně! 

Děkuji panu starostovi za důvěru! 

Michaela Nováková, 

zakladatelka a hlavní organizátorka akce

 

LETNÍ TANEČNÍ VÝZVA - SPOLEČNÝ TANEC VŠECH SOUTĚŽNÍCH TANEČNÍCH SKUPIN

Více informací k Letní taneční výzvě a celá videa jednotlivých skupin najdete zde